'Οραμα

Πιστεύω ότι οι άνθρωποι έχουν το δυναμικό και την ενέργεια για να επιτύχουν οτιδήποτε θελήσουν πραγματικά. Αυτό που χρειάζεται είναι μια ξεκάθαρη θεώρηση της επιθυμίας τους και η συγκεκριμενοποίηση του στόχου τους. Κατόπιν μέσα από τις συναντήσεις coaching το πρόσωπο εργάζεται ταυτόχρονα σε δύο παράλληλα επίπεδα.
 
Το πρώτο επίπεδο είναι αυτό της αύξησης της επίγνωσης των δυνατοτήτων του και των δυσκολιών του πρότζεκτ και η εξεύρεση των κατάλληλων δράσεων και  βημάτων προς την επίτευξη του στόχου. Το δεύτερο επίπεδο έχει να κάνει με την πειθαρχία και την υπευθυνότητα στην τήρηση των διαφόρων βημάτων, που αφού συνειδητοποιηθούν και καθοριστούν θα πρέπει να υλοποιηθούν μέσα σε στενά χρονικά πλαίσια έτσι ώστε να μην κρεμάσει η όλη προσπάθεια. 

Οι συναντήσεις coaching είναι στην ουσία μια εκπαιδευτική διαδικασία μέσω της οποίας μαθαίνουμε καλύτερα τον εαυτό μας, αυξάνουμε την απόδοση και την δημιουργικότητά μας, και τελικά εξελισσόμαστε εκμεταλλευόμενοι όλο το ανεκμετάλλευτο δυναμικό μας προς την κατεύθυνση που  εμείς επιθυμούμε και επιλέγουμε. 

Βασική προϋπόθεση επιτυχίας και αξιοποίησης του εργαλείου που λέγεται coaching είναι να γνωρίζουμε τι θέλουμε και να επιθυμούμε με σθεναρό και αποφασιστικό τρόπο να έχουμε αποτελέσματα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να μην μας ενδιαφέρει μονάχα η απλά θεωρητική ενασχόληση (σε διαλογιστικό η φιλοσοφικό επίπεδο) με την επιθυμία-στόχο μας, αλλά αυτή καθαυτή η εμπειρία της επίτευξης.
 
Το coaching είναι προσανατολισμένο στην πράξη και συνδέεται άμεσα με την επίτευξη αλλαγών και αποτελεσμάτων. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε άτομα που ξέρουν τι θέλουν και είναι διατεθειμένα να προσπαθήσουν σκληρά για την επίτευξη του στόχου όσο ψηλά και αν αυτός βρίσκεται, καθώς και σε άτομα που αναγνωρίζουν την ύπαρξη στον εαυτό τους υψηλού δυναμικού και ικανοτήτων, αλλά δεν έχουν ακόμα βρει κάποιον ξεκάθαρο στόχο προς τον οποίο θα ήθελαν να απελευθερώσουν το δυναμικό αυτό.