Εμπειρία και εκπαίδευση
 
  • Δίπλωμα Coaching αναγνωρισμένο από το ΕΜCC(European  Mentoring and Coaching Council)
  • Ευρωπαική Ατομική Διαπίστευση από το EMCC (EIA) - Διαπιστευμένος coach από το EMCC
  • Μέλος του HCA ( Hellenic Coaching Association)
  • Συμμόρφωση με τον κώδικα δεοντολογίας του EMCC
  • Εποπτεία από έμπειρους επόπτες του ΕΜCC
  • Συνεχής επαγγελματική εξέλιξη και ενημέρωση γύρω από τις εξελίξεις του coaching διεθνώς
  • Συμμετοχή στα ετήσια ευρωπαϊκά συνέδρια του EMCC
  • Μέλος του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του HCA (Ταμίας)